De voordelen van een procesbegeleider

Er zijn vaak processen in het leven die niet allemaal even soepel verlopen. Dat zal vaak gebeuren als er meerdere belangen zijn. Er bestaat vaak bij een ontwikkeling dat u op een bepaald moment vastzit in een bepaald belemmerend patroon. Zonder hulp zal men daar dan maar moeilijk uit kunnen komen. Op zo’n moment is het goed om een externe procesbegeleider in te schakelen. Hij of zij heeft geen andere belangen. Alles moet weer goed op de rails komen. De procesbegeleider zal kijken hoe de situatie op dat moment is en gaat vervolgens vanuit dat punt werken. Hij of zij zal vanuit dat punt er beweging in proberen te krijgen.

Doel
Het doel van een procesbegeleider is om ervoor te zorgen, dat de deelnemers van het proces, in staat zijn met elkaar te communiceren. De begeleider zorgt ervoor dat er ook een betere interactie ontstaat. Ze moeten meer samenwerken met elkaar door het onderlinge vertrouwen dat er zal ontstaan. Er kunnen, om dat te bereiken, verschillende werkmodellen worden toegepast. Hierbij kunt u denken aan Zuiver Communiceren en Systematisch Modelleren. Bij deze modellen staat een eigen verantwoordelijkheid centraal. Procesbegeleiders worden vaak ingeschakeld bij ingewikkelde veranderingen of conflictsituaties. Ook is het mogelijk dat bijvoorbeeld de leiding en het personeel niet dezelfde taal spreken. Ze willen er onderling allemaal wel uitkomen, en met plezier werken, maar het lukt niet.

Het proces
Het is mogelijk dat u bezig bent met een veranderingsproces. Het kan ook zo zijn dat u zich als team wilt ontwikkelen. Daarbij wilt u als leiding van het bedrijf uw werknemers daar allemaal bij betrekken. Wanneer ze zich op een goede manier met het bedrijf verbonden voelen, hebben ze er meer voor over. Daarom kunt u het beste zorgen dat de mensen de ontwikkeling zelf tot stand brengen. Door de leiding van het bedrijf worden de kaders gemaakt. Het zijn de medewerkers van het bedrijf die daar vorm aan zullen geven. Het van het allergrootste belang, binnen een bedrijf, is dat de werknemers inzicht krijgen hoe een bedrijf werkt. Alles moet op de juiste met elkaar kunnen werken. De werknemers en leidinggevenden moeten met een vaste regelmaat met elkaar praten. Door het uitwisselen van gedachten zal het bedrijf kunnen ontwikkelen. De procesbegeleiders doen er alles aan om de veiligheid in de groep te waarborgen. Er moet tijdens gesprekken alles gezegd kunnen worden. Er moeten daar geen consequenties uit worden getrokken die nadelig zouden kunnen zijn voor de werknemer.
Wanneer door een procesbegeleider alles op de juiste manier binnen de groep wordt gedaan, zal de organisatie zich ontwikkelen. Er zal dan ook geen weerstand zijn tegen de veranderingen omdat ze die in feite zelf tot stand brengen. Een procesbegeleider is in staat bij een bedrijf wat niet goed draait weer op gang te krijgen. Hij of zij zal daar eerst een behandelingsproces voor opstellen en daarna aan het werk gaan. In een bedrijf is vaak het grootste probleem de slechte communicatie tussen de leiding en het personeel. Dat wordt dan ook als belangrijkste onderdeel het eerst aangepakt.